บทความก่อนหน้านี้รถร่วมโรงเรียนยอแซฟอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสภาพรถโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
บทความถัดไปกิจกรรมยอแซฟเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565