บทความก่อนหน้านี้รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
บทความถัดไปรถร่วมโรงเรียนยอแซฟอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสภาพรถโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก