บทความก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและรางวัล สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เยาวชนดีเด่นของโรงเรียน ของสมาคมคนของแผ่นดินประจำปี 2565
บทความถัดไปกิจกรรม “ยอแซฟร่วมใจสืบสานประเพณี ลอยกระทง”