บทความก่อนหน้านี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 3 เข้าค่ายพุทธบุตร​ ณ​ วัดเกาะแก้ว​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทความถัดไปวจนพิธีกรรมในโอกาสปิดปีการศึกษา 2566