บทความก่อนหน้านี้มอบถุงยังชีพ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของนักเรียน ที่ประสบภัยน้ำท่วม
บทความถัดไปผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและรางวัล สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เยาวชนดีเด่นของโรงเรียน ของสมาคมคนของแผ่นดินประจำปี 2565